VIENNA-COMPONENTS-TRADING, s.r.o.
MENU

SUPPORT

Goods delivery

Your orders are being sent to your delivery address by parcel service. Information about a package delivery you find on delivery slip incl. tracking code of chosen delivery service. Delivery slip is being sent within package and separately for your information.

Track your delivery here:

Osvědčení o plnění povinností podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech EKOKOM

Osvědčení o zapojení do systému pro oddělený sběr a zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. ASEKOL

V případe dalších dotazů na způsob dopravy nás, prosím, kontaktujte na našich Telefonech, faxu či e-mailu.